Sərgi

2017 SGIA Expo

2018 SGIA Expo

2019 SGIA Expo

FESPA 2016

FESPA 2017

FESPA 2018

FESPA 2019

SGI Dubai-2016

SGI Dubai-2017

SGI Dubai-2018

SGI Dubai-2019

SGI Dubai-2020

SIGN CHINA 2015 DA SHANGHAI

SIGN CHINA 2016 DA SHANGHAI

SIGN CHINA 2017 ŞANXAYDA

ŞANXAYDA SIGN CHINA 2018

ŞANXAYDA SIGN CHINA 2019

SIGN CHINA 2020, SHANGHAIDA

27-ci SHANGHAI Beynəlxalq Reklam və İşarə Texnologiyası və Avadanlıq Sərgisi

28-ci SHANGHAI Beynəlxalq Reklam və İşarə Texnologiyası və Avadanlıq Sərgisi